free web page counters

Margaret Wiegel | Wiarygodne źródła i jak je rozpoznać

Y 2x 2 5x 1

Na podstawie Twojego wyszukiwania Y 2x 2 5x 1, te kroki mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytanie. Margaret Wiegel wykona pracę za Ciebie i pokaże odpowiedź na Twoje problemy. W tym artykule omówimy przewodnik Y 2x 2 5x 1 krok po kroku, który możesz wykonać, aby wskazać konkretne informacje.

Cliquez pour voir plus d'étapes. Réécrire l'équation sous la forme. Déplacer vers le côté gauche de l'équation en le soustrayant des deux côtés. Utiliser la formule quadratique pour trouver les solutions.

Y 2x 2 5x 1 wyjaśnienie wideo

y = (2x+5)/(3x-2), find the derivative

Wynik obrazu dla Y 2x 2 5x 1

Konkluzja

Y = 2 x − 1. Swap sides so that all variable terms are on the left hand side. Swap sides so that all variable terms are on the left hand side. 2 x − 1 = y. Add 1 to both sides. Add 1 to both sides. Étapes d’utilisation de la formule quadratique. Y = − 2 x 2 + x − 1. Échanger les côtés afin que tous les termes de variable soient à gauche.