free web page counters

Margaret Wiegel | Wiarygodne źródła i jak je rozpoznać

Rewrite The Sentences Using Modals

Na podstawie Twojego wyszukiwania Rewrite The Sentences Using Modals, te kroki mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytanie. Margaret Wiegel wykona pracę za Ciebie i pokaże odpowiedź na Twoje problemy. W tym artykule omówimy przewodnik Rewrite The Sentences Using Modals krok po kroku, który możesz wykonać, aby wskazać konkretne informacje.

Rewrite the sentences using modal verbs. Do not change the original meaning of the sentence. English as a second language (esl) grade/level: Rewrite the sentences using a modal verb.

Rewrite The Sentences Using Modals wyjaśnienie wideo

Wynik obrazu dla Rewrite The Sentences Using Modals

Konkluzja

You aren’t allowed to talk during the exam. It’s forbidden to park here. I advise you to study harder. He is obliged to go to the police station twice a week. Tom knows how to speak spanish. In english, we can express a lot of ideas using modal auxiliary verbs. The modal auxiliary verbs are: Will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, used to and dare. They express ideas such as possibility, permission, prohibition, obligation, necessity, duty, willingness etc.