Free Web Stats

Margaret Wiegel | Wiarygodne źródła i jak je rozpoznać

In Your Notebook Complete The

Na podstawie Twojego wyszukiwania In Your Notebook Complete The, te kroki mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytanie. Tutaj, w Margaret Wiegel, zobaczysz sekcję przypisów do odniesień i dalszej lektury. W tym artykule omówimy przewodnik In Your Notebook Complete The krok po kroku, który możesz wykonać, aby wskazać konkretne informacje.

In your notebook, complete the sentences with the past simple from of the verbs in brackets. (not drink) tea yesterday. In your notebook , write negative sentences. Which sentences are true for you?

In Your Notebook Complete The wyjaśnienie wideo

shop stationery supplies: stationerypal.com/

Wynik obrazu dla In Your Notebook Complete The

Konkluzja

We_____have some family photos. We____use our phones at school. In your notebook complete the dialogue with the words in the box. In your notebook, complete the sentences with the words from the box. In your notebook replece each phrase in bold with a word or phrase from. In your notebook complete the sentences with the correct past simple. Complete the sentences with the correct form of the verbs in the box. Put the verbs in. In your notebook, complete the sentences with the phrases from exercise 8.