hit tracker
  • Home
  • Blog
  • Srodki Stylistyczne Sprawdzian Klasa 5

Srodki Stylistyczne Sprawdzian Klasa 5

admin publisher
Margaret Wiegel
Follow

Srodki Stylistyczne Sprawdzian Klasa 5, Środki stylistyczne (z przykładami z literatury). Najważniejsze środki stylistyczne: 00:00 Wstęp 00:11 Środki stylistyczne 00:53 Epitet i oksymoron 02:21 Metafora, ożywienie, uosobienie 03:57 Symbol i alegoria 04:49 Archaizm i neologizm 05:48 Zdrobnienie i zgrubienie 06:47 Powtórzenie, anafora, epifora 07:41 Porównanie, porównanie homeryckie 08:34 Apostrofa, pytanie retoryczne 09:37 Onomatopeja, instrumentacja głoskowa eufonia,....

Środki stylistyczne (z przykładami z literatury)
26. Środki stylistyczne
Środki stylistyczne, ich funkcje. Egzamin ósmoklasisty z polskiego.
Metafora, epitet, porównanie (tropy stylistyczne)
Figure of Speech Quiz 1 | Figure of speech MCQs with answers by Quality Education
Środki poetyckie powtórzenie
LITERARY DEVICES | Learn about literary devices in English | Learn with examples | Figure of speech
ŚRODKI STYLISTYCZNE - EPITET, PORÓWNANIE, OŻYWIENIE , PERSONIFIKACJA, METAFORA, APOSTROFA ...
Środki stylistyczne - powtórka przed egzaminem
Literary Device Test 📚For Upper Primary Students | Figurative Language | Can you get 15/15
Środki stylistyczne: personifikacja (uosobienie)
Środki stylistyczne: epitet
Środki stylistyczne. Część 1 – Język polski, Klasa V - VIII - Eduelo.pl
Środki stylistyczne: porównanie
Środki stylistyczne: apostrofa
Środki stylistyczne

26. Środki stylistyczne

Odcinek 26. - ŚRODKI STYLISTYCZNE (wybrane środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, animizacja, personifikacja, peryfraza, oksymoron, hiperbola - omówienie, przykłady, funkcja w tekście).

Środki stylistyczne, ich funkcje. Egzamin ósmoklasisty z polskiego.

Anafora - ROZPOCZYNAMY WERS OD TEGO SAMEGO WYRAZU Antonimy - WYRAZ O ZNACZENIU PRZECIWSTAWNYM Apostrofa - ZWROT DO ADRESATA Archaizm - WYRAZ PRZESTARZAŁY Epitet - OKREŚLENIE RZECZOWNIKA Inwokacja - UROCZYSTY ZWROT DO ADRESATA Neologizm - WYRAZ NOWY, STWORZONY CZĘSTO NA POTRZEBY WIERSZA Oksymoron - ZNACZENIE PRZECIWSTAWNE Ożywienie/animizacja - NADANIE CECHY ISTOT ŻYWYCH PRZEDMIOTOM...

Metafora, epitet, porównanie (tropy stylistyczne)

Tropy stylistyczne (epitet, metafora, porównanie): 00:00 Wstęp 00:11 Tropy stylistyczne 01:05 Epitet 01:50 Epitet - przykłady 02:39 Porównanie 03:30 Porównanie - przykłady 04:44 Metafora 05:32 Metafora - przykłady 06:26 Uosobienie (personifikacja) 07:09 Ożywienie (animizacja) 07:55 Podsumowanie ✅ Sprawdź się w teście o środkach stylistycznych: ...

Figure of Speech Quiz 1 | Figure of speech MCQs with answers by Quality Education

Introduction: In today’s video, you will learn and practice Figure of speech. There are five different kinds that are usually seen in the text. Alliteration: Alliteration is a term to describe a literary device in which a series of words begin with the same consonant sound. Metaphor: A metaphor is a word or phrase for one thing that is used to refer to another thing in order to show or...

Środki poetyckie powtórzenie

Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty. Kwarantanna 2020

LITERARY DEVICES | Learn about literary devices in English | Learn with examples | Figure of speech

We hope you enjoyed this video! If you have any questions please ask in the comments. ⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎ 🖥 Visit Our Website ➜ ilearneasy.co.uk 📝 Access Free Resources ➜ ilearneasy.co.uk/subjects/ 👩🏻‍🏫 Book an Online Lesson ➜ ilearneasy.co.uk/contact-us/ 📧 Contact Us ➜ ilearneasy.co.uk/contact-us/ 📸 Instagram ➜ instagram.com/ilearneasyenglish Time...

ŚRODKI STYLISTYCZNE - EPITET, PORÓWNANIE, OŻYWIENIE , PERSONIFIKACJA, METAFORA, APOSTROFA ...

Drodzy Uczniowie, w tym filmiku wyjaśniam, czym są środki poetyckie i wskazuję, jak należy je rozpoznawać. cliparty - domena publiczna

Środki stylistyczne - powtórka przed egzaminem

W filmie zostały omówione następujące środki stylistyczne: epitet, oksymoron, metafora, ożywienie, uosobienie, porównanie, porównanie homeryckie, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, zdrobnienie, zgrubienie, alegoria, symbol, archaizm i neologizm. Omawiam, czym jest dany środek, jak go rozpoznać, przedstawiam przykłady z literatury. Po takiej powtórce środki stylistyczne nie powinny być straszne....

Literary Device Test 📚For Upper Primary Students | Figurative Language | Can you get 15/15

Do you know your similes from your metaphors? Is it hyperbole or personification? Take our quiz and test your skills. 15 Multiple Choice Questions suitable for primary and high school students Read the quote, identify the literary device, choose from 4 options on the screen. Answers are provided when the timer runs out. Enjoy! No voice over Photo credit: Etienne Girardet on...

Środki stylistyczne: personifikacja (uosobienie)

Uosobienie to nadanie cech ludzkich istotom, zjawiskom i rzeczom. Jeśli chcesz poznać przykłady personifikacji, dowiedzieć się, jaką pełnią funkcję w literaturze, wysłuchaj krótkiego nagrania.

Środki stylistyczne: epitet

Jeśli chcecie utrwalić wiadomości dotyczące epitetu, dobrze trafiliście. Trochę teorii, kilka przykładów i wszystko jasne!

Środki stylistyczne. Część 1 – Język polski, Klasa V - VIII - Eduelo.pl

Więcej prezentacji i quizów na: eduelo.pl/. Myślisz, że wiesz już, o co w tym chodzi? Rozwiąż quiz na eduelo.pl i zbierz jak najwięcej punktów! Punkty wymieniaj na gry i śmieszne awatary! Ucz się wszędzie! Wypróbuj za darmo! Uzyskaj pełny dostęp do tysięcy pytań i prezentacji zgodnych z podstawą programową oraz nowoczesnym i skutecznym systemem motywacji do nauki. Popraw wyniki i dowiedz...

Środki stylistyczne: porównanie

Czym jest porównanie i do czego je wykorzystujemy? Po czym rozpoznać porównanie homeryckie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym nagraniu.

Środki stylistyczne: apostrofa

Apostrofa to bezpośredni zwrot do adresata. W języku potocznym to każde użycie rzeczownika w Wołaczu bądź Mianowniku w funkcji Wołacza. Czemu służy używanie apostrofy w poezji? Odpowiedź na to pytanie w filmie.

Środki stylistyczne

Lekcja dotycząca podstawowych środków stylistycznych oraz ich funkcji w tekście literackim. Link do pełnej wersji prezentacji: drive.google.com/open?id=1nJFxSaIJlxV5ShwyzvNmUXcJb59pA8Ds

Was this article helpful?

Yes No

Thanks so much for your feedback!

Have more questions? Submit a request

Leave a Comment

Related Search