free web page counters

Margaret Wiegel | Wiarygodne źródła i jak je rozpoznać

Wykrywanie Obecności Tarczy Nerwu Wzrokowego

Bez względu na to, czego szukasz, zacznij od prostego wyszukiwania, takiego jak Wykrywanie Obecności Tarczy Nerwu Wzrokowego? Tutaj, w Margaret Wiegel, zobaczysz sekcję przypisów do odniesień i dalszej lektury. W tym artykule omówimy przewodnik Wykrywanie Obecności Tarczy Nerwu Wzrokowego krok po kroku, który możesz wykonać, aby wskazać konkretne informacje.

To prawda, że izolowane pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego nie jest kryterium rozpoznania sm, jednak u dużego odsetka chorych na sm jest pierwszym zauważanym przez nich objawem choroby. Zatarcie granic nerwów wzrokowych u pacjenta z prawidłowym wynikiem rezonansu magnetycznego (mr), który nie zgłasza żadnych dolegliwości, najczęściej klasyfikuje się jako rzekomy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pod warunkiem że rygorystycznie spełnia on odpowiednie kryteria. Objaw ten wymaga jedynie okresowych kontroli okulistycznych,. Doswiadczenie tarcza nerwu wzrokowego.

Wykrywanie Obecności Tarczy Nerwu Wzrokowego wyjaśnienie wideo

In this video, I cover the anatomy and physiology of the retina. I discuss the five major types of neurons found in the retina: photoreceptor cells (i.e. rods and cones), bipolar cells, ganglion cells, horizontal cells, and amacrine cells. I also briefly describe the fovea, our area of highest visual acuity, and the optic disc, which creates a natural blind spot in our visual field. **CORRECTION** The image of the cell layers of the retina at 0:12-0:15 is reversed. The photoreceptors should be at the very back of the retina; light must travel through the other cell layers of the retina before reaching the photoreceptors. Note that the images throughout the rest of the video (after 0:15) are correct. Follow this link to see a corrected image: neuroscientificallychallenged.com/retina-correction For an article (on my website) that explains the retina, click this link: neuroscientificallychallenged.com/posts/know-your-brain-retina TRANSCRIPT: Welcome to 2 minute neuroscience, where I simplistically explain neuroscience topics in 2 minutes or less. In this installment I will discuss the retina. The retina contains the neural component of the eye. When light reaches the back of the eye, it enters the cellular layers of the retina. The cells of the retina that detect and respond to light, known as photoreceptors, are located at the very back of the retina. There are two types of photoreceptors: rods and cones. Rods allow us to see in dim light, but don't allow for the perception of color. Cones, on the other hand, allow us to perceive color under normal lighting conditions. Throughout most of the retina, rods outnumber cones. In one area called the fovea, however, there are no rods but many cones. The fovea represents the area of the retina that provides our highest acuity vision, and thus is at the center of our gaze. When light hits photoreceptors, it interacts with a molecule called photopigment, which begins a chain of events that serves to propagate the visual signal. The signal is transmitted to cells called bipolar cells, which connect photoreceptors to ganglion cells. Bipolar cells pass the signal on to ganglion cells, which leave eye in a large cluster at an area called the optic disc. The optic disc doesn't contain any photoreceptors, and so represents an area on the retina that can't process visual information, creating a natural blind spot. However, we normally don't notice our blind spot. The brain uses information from surrounding photoreceptors and the other eye to fill in the gaps in images that are processed by the retina. After leaving the retina, the ganglion cell fibers are called the optic nerve. The optic nerve carries visual information toward the brain to be processed. There are two other cell types in the retina that should be mentioned: horizontal and amacrine cells. Horizontal cells receive input from multiple photoreceptor cells. They integrate signaling from different populations of photoreceptor cells, make adjustments to the signals that will be sent to bipolar cells, and regulate activity in photoreceptor cells themselves. Amacrine cells receive signals from bipolar cells and are involved in the regulation and integration of activity in bipolar and ganglion cells. REFERENCE: Nolte J. The Human Brain: An Introduction to its Functional Anatomy. 6th ed. Philadelphia, PA. Elsevier; 2009.

Wynik obrazu dla Wykrywanie Obecności Tarczy Nerwu Wzrokowego

Konkluzja

Zamknij prawe oko, po czym spojrz na symbol z prawej strony. Nie przestając wpatrywać sie w symbol, powoli przysuwaj kartke blizej oczu. Badanie dna oka) pozwala na ocenę wyglądu tarczy nerwu wzrokowego, która stanowi odcinek nerwu ii wewnątrz gałki ocznej. Prawidłowa tarcza jest bladoróżowa, płaska i ma wyraźne granice (zobacz ryc. W wielu neuropatiach wzrokowych obraz tarczy jest nieprawidłowy. Badanie dna oka odbywa się w ciemni okulistycznej za. Rozpoznaje elementy budowy oka (na modelu, rysunku, według opisu itd. ) oraz przedstawia ich funkcje w powstawaniu obrazu, dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy nerwu wzrokowego; (4) 2) przedstawia przyczyny powstawania oraz sposoby korygowania wad wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm); Na tej stronie tj.