free web page counters

Margaret Wiegel | Wiarygodne źródła i jak je rozpoznać

Rezystancja Pewnego Odbiornika Energii Elektrycznej Wynosi 3 Omy

Na podstawie Twojego wyszukiwania Rezystancja Pewnego Odbiornika Energii Elektrycznej Wynosi 3 Omy, te kroki mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytanie. Margaret Wiegel wykona pracę za Ciebie i pokaże odpowiedź na Twoje problemy. W tym artykule omówimy przewodnik Rezystancja Pewnego Odbiornika Energii Elektrycznej Wynosi 3 Omy krok po kroku, który możesz wykonać, aby wskazać konkretne informacje.

A) rezystancja przewodnika zależy od napięcia na jego końcach. B) rezystancja przewodnika nie zależy od napięcia na jego końcach. C) rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu, który przez niego płynie. D) rezystancja przewodnika jest odwrotnie proporcjonalna do natężenia prądu, który przez niego płynie.

Rezystancja Pewnego Odbiornika Energii Elektrycznej Wynosi 3 Omy wyjaśnienie wideo

Opór zastępczy. Połączenie szeregowe i równoległe. Przykłady obliczeń oporu zastępczego.

Wynik obrazu dla Rezystancja Pewnego Odbiornika Energii Elektrycznej Wynosi 3 Omy

Konkluzja

W drugim przykładzie, jeśli prąd w obwodzie wynosi 3 a zamiast 4 a, rezystancja obwodu wzrosła z 60 ω do 80 ω (240 ÷ 3 = 80 ω). Wzrost całkowitej rezystancji o 20 ω może być spowodowany poluzowanym lub brudnym połączeniem albo przerwą w segmencie cewki. Przerwy w segmencie cewki zwiększają całkowitą rezystancję obwodu, a zatem osłabienie prądu. A) od długości i pola przekroju przewodnika, v b) tylko od długości przewodnika, c) od napięcia przyłożonego do końców przewodnika, d) od natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik. Na przedstawionym schemacie obwodu elektrycznego brakuje. Rezystancja pewnego odbiornika energii elektrycznej wynosi 2 q. Który z wykresów przedstawia zależność i = f (u) dla tego odbiornika? (odpowiedzi w schemacie 6) 16. Przez żelazko dostosowane do napięcia 230 v płynie prąd o natężeniu 10 a.