counter customizable free hit

Oblicz - 2 1/5 + 3 3


Kalkulator pozwoli obliczyć wartość podanego przez ciebie wyrażenia. We wzorze możesz używać zmiennych. Ich wartości do obliczenia będziesz podawać w formularzu, który pokaże. Wyznacz kąty ostre tego trójkąta 3.

Oblicz - 2 1/5 + 3 3 Oblicz 5/7:3 6:2 1/5 7 1/6:9 2/3:3/5 3 3/7:5/8 1 3/4:1 3/5 3/7 liczby

Oblicz: a) |0 -2,5| =b) |3 2/7 - 4 1/7| =c) 3/2 - 1,(2)| =

Oblicz - 2 1/5 + 3 3. Podobało się? Daj łapkę w górę :) Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do mnie na Instagramie: instagram.com/no_i_juz/

Oblicz 5 2 i 1/7 , 2 i 1/7 5 , 2 i 1/7 7 i 1/2 , 2 i 3/4 3 i 1 /4 from brainly. pl. Kalkulator pozwoli obliczyć wartość podanego przez ciebie wyrażenia.

Napisz w jaki sposob zginal. Oblicz 4 1/5:1,4+2 2/3*3 3/4= odpowiedź nauczyciela ‌ ‌. Oblicz w pamieci pomocy brainly. pl from brainly. pl we wzorze.

4 oblicz a 2 1 5 3,3 b 1 5 6 3 1 3 c 4,3 7,5 rozwiązanie: A 2 i1 5 3,3 2 i 2 10 3 i 3 10 1 i 1 10 1,1 b 1 i 5 6 3 i1 3 1 i 5 6 3 i 2 6.

Oblicz 5/7:3 6:2 1/5 7 1/6:9 2/3:3/5 3 3/7:5/8 1 3/4:1 3/5 3/7 liczby

Rules for expressions with fractions: 2 1/3 proszę o pełne obliczenia.

Oblicz 1. 1 3/4 x 1 1/7 - 3 : 4 1/2 =2. 1 5/7 x ( 2 3/4 - 1 2/3 : 4)=3

Source: brainly.pl

Oblicz: 1. 3*1 2/5*(-1 3/7) + 1/3*[1+6:(-18)]= 2. 1 2/3*(-9)-4 2/7*1,4

Source: brainly.pl

Oblicz:a)2 2/3 + 4 4/5b)2/3+1 3/4 +3 5/6c)5,64+6 9/25d)0,15+7 5/8e) 0,8

Source: zadane.pl

Oblicz 1 1/3*2/5=.................3 1/2*3/4=.................2 4/5*3 2/

Source: brainly.pl

oblicz 5/7:3, 6:2 1/5, 7 1/9:9, 2/3:/5, 3 3/7,1 3/4:1 3/5 - Brainly.pl

Source: brainly.pl

oblicz: 5/7 : 3 = 6 : 2 i 1/5 = 7 i 1/6 : 9 = 2/3 : 3/5 = 3 i 3/7 : 5/8

Source: brainly.pl

oblicz a)3 5/6+ 1/4= b)2 3/4-5/8= c)1 3/5×1 3/4=d)2 1/4÷1 1/8=proszę na

Source: brainly.pl

21. Oblicz: a) 3/5 :6= b) 12: 1/3= c) 3/10 : 5/8= d) 1 7/8 : 3/4= e) 2

Source: brainly.pl

Oblicz wartość wyrażenia [(1 5/6)do potęgi 2 -3 5/12]•(0,3•0,9+87,3:10

Source: brainly.pl

Oblicz. Pilne proszę - Brainly.pl

Source: brainly.pl

oblicz. 2 1/3 ×3-4÷5 1/3 plis daje 20 punktiw - Brainly.pl

Source: brainly.pl

oblicz: 3 1/3*(2 1/4-1 1/2:5)= - Brainly.pl

Source: brainly.pl

oblicz. a) 4/5 x 1 3/7 b) 2 1/3 : 4 2/3 c) 3,02 - 0,6 d) 5,25 : 0,3

Source: brainly.pl

Oblicz: a) ¾ + ⅔ : (-8/12) + (1 ½) b) (2-1/7)*3 / 2+0,6 c) ( 1/3 +2/7) : (1-1/9) + 3/7

Podobało się? Daj łapkę w górę :) Po więcej zadań wejdź na mój portal: noijuz.pl Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do mnie na Instagramie: instagram.com/no_i_juz/ "Zadanie jest własnością Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Rozwiązuję go zgodnie z użyciem prawa cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach...

Oblicz: a) 1 7/8 * (-6) b) -1 ⅕ * 2 ½ c) -1 ¾ : 8 d) 1 ⅓ * 0,5 e) 5,25 : (-1 ½ )

Podobało się? Daj łapkę w górę :) Po więcej zadań wejdź na mój portal: noijuz.pl Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do mnie na Instagramie: instagram.com/no_i_juz/ "Zadanie jest własnością Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Rozwiązuję go zgodnie z użyciem prawa cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach...

Oblicz w pamięci: a) 0,6 + 0,7 b) 1,4 + 1,6 c) 0,05 + 5 d) 1,2 + 2,15 e) 1,07 + 3,5 f) 2,34 + 8,7

Podobało się? Daj łapkę w górę :) Po więcej zadań wejdź na mój portal: noijuz.pl Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do mnie na Instagramie: instagram.com/no_i_juz/ "Zadanie jest własnością Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Rozwiązuję go zgodnie z użyciem prawa cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach...

2.51. Oblicz: a) (√2+2)^2 b) (√6+3)^2 c) (2√5+1)^2 d) (3+2√3)^2

Podobało się? Daj łapkę w górę :) Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do mnie na Instagramie: instagram.com/no_i_juz/

Oblicz 2 1/6 1 4/9. Napisz w jaki sposob zginal. Oblicz 4 1/5:1,4+2 2/3*3 3/4= odpowiedź nauczyciela ‌ ‌.

Oblicz - 2 1/5 + 3 3.Oblicz w pamieci pomocy brainly. pl from brainly. pl. Oblicz 2 1/6 1 4/9.