free web page counters

Margaret Wiegel | Wiarygodne źródła i jak je rozpoznać

Objaw Greya Turnera Niedrożność Porażenna Jelit

Na podstawie Twojego wyszukiwania Objaw Greya Turnera Niedrożność Porażenna Jelit, te kroki mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytanie. Tutaj, w Margaret Wiegel, zobaczysz sekcję przypisów do odniesień i dalszej lektury. W tym artykule omówimy przewodnik Objaw Greya Turnera Niedrożność Porażenna Jelit krok po kroku, który możesz wykonać, aby wskazać konkretne informacje.

Porażenna niedrożność jelit to paraliż tych ruchów. Oznacza to, że mięśnie lub sygnały nerwowe, które wyzwalają perystaltykę, przestały działać, a pokarm w jelitach się nie porusza. Nagromadzenie zastałego jedzenia, gazów i płynów w jelitach może powodować objawy wzdęć i wzdęcia brzucha, zaparcia i nudności. Jest to stan ostry, co oznacza, że jest.

Objaw Greya Turnera Niedrożność Porażenna Jelit wyjaśnienie wideo

Pancreatitis: acute pancreatitis and chronic pancreatitis nursing NCLEX review lecture on symptoms, treatment, pathophysiology, diet, and nursing interventions. Pancreatitis is inflammation of the pancreas that can lead to the digestion of the pancreas by its own enzymes and/or irreversible structural damage to the organ. There are two types of pancreatitis: acute pancreatitis and chronic pancreatitis. In acute pancreatitis, there is sudden inflammation of the pancreas due to something that has triggered the digestive enzymes to become activated inside the organ (high amylase and lipase levels will be found in the blood) and the pancreas starts to digest itself and swell. Two common causes of acute pancreatitis include: gallstones obstruction and heavy consumption of alcohol. Typically, acute pancreatitis is reversible if the patient is treated promptly. Chronic pancreatitis is chronic inflammation of the pancreas (can be caused by repeated episodes of acute pancreatitis but most common cause is years of alcohol abuse) that has led to irreversible damage to the structure of pancreas. There will be loss of the function of the endocrine and exocrine cells (acinar and islet of langerhans cells), damaged to the pancreatic duct etc. Symptoms of pancreatitis include: sudden, very painful mid-epigastric or left upper quadrant which can be felt in the back as well, fever, increased heart rate, decreased blood pressure, Cullen's sign, Grey-Turner's sign, hyperglycemia, dark-urine, jaundice, steatorrhea (oily/fatty stools). What is Cullen and Grey-Turner's Sign? Cullen's Sign is a bluish discoloration around the belly button, whereas Grey-Turner's Sign is bluish discoloration found on the flanks of the abdomen. They are due to retroperitoneal bleeding. Watch the video for an easy way to remember how to tell them apart. Nursing interventions for pancreatitis include: maintain NPO status, inserting/monitor NG tube, controlling pain, administering pancreatic enzymes and stomach acid reducers per MD order, assessing urine, hydration status, diet education etc. Quiz on Pancreatitis: registerednursern.com/pancreatitis-nclex-questions/ Notes: registerednursern.com/pancreatitis-nclex-review/ More GI videos: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVVQ5TeRY7Vy1Tq3pcGTDFO Subscribe: youtube.com/subscription_center?add_user=registerednursern Nursing School Supplies: registerednursern.com/the-ultimate-list-of-nursing-medical-supplies-and-items-a-new-nurse-student-nurse-needs-to-buy/ Nursing Job Search: registerednursern.com/nursing-career-help/ Visit our website RegisteredNurseRN.com for free quizzes, nursing care plans, salary information, job search, and much more: registerednursern.com Check out other Videos: youtube.com/user/RegisteredNurseRN/videos All of our videos in a playlist: youtube.com/watch?v=pAhHxt663pU&list=PLQrdx7rRsKfXMveRcN4df0bad3ugEaQnk Popular Playlists: NCLEX Reviews: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfWtwCDmLHyX2UeHofCIcgo0 Fluid & Electrolytes: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfWJSZ9pL8L3Q1dzdlxUzeKv Nursing Skills: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfUhd_qQYEbp0Eab3uUKhgKb Nursing School Study Tips: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfWBO40qeDmmaMwMHJEWc9Ms Nursing School Tips & Questions" youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVQok-t1X5ZMGgQr3IMBY9M Teaching Tutorials: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfUkW_DpJekN_Y0lFkVNFyVF Types of Nursing Specialties: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfW8dRD72gUFa5W7XdfoxArp Healthcare Salary Information: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVN0vmEP59Tx2bIaB_3Qhdh New Nurse Tips: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVTqH6LIoAD2zROuzX9GXZy Nursing Career Help: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfVXjptWyvj2sx1k1587B_pj EKG Teaching Tutorials: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfU-A9UTclI0tOYrNJ1N5SNt Personality Types: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfU0qHnOjj2jf4Hw8aJaxbtm Dosage & Calculations for Nurses: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfUYdl0TZQ0Tc2-hLlXlHNXq Diabetes Health Managment: youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfXtEx17D7zC1efmWIX-iIs9

Wynik obrazu dla Objaw Greya Turnera Niedrożność Porażenna Jelit

Konkluzja

Niedrożność czynnościowa wywołana jest atonią i utratą prawidłowej perystaltyki jelit przy braku przyczyny mechanicznej. Mechanizmy rozwoju atonii są. Niedrożność jelita objawia się przede wszystkim bólem brzucha o rozlanym, kolkowym charakterze. Dolegliwości mogą być odczuwane inaczej w zależności od rodzaju przeszkody, zwykle jednak dokuczają one falowo, a pojawienie się stałego, tępego bólu najczęściej świadczy o narastaniu niedrożności. Może także wystąpić tkliwość. Niedrożność jelit to choroba, która polega na zablokowaniu przechodzenia treści pokarmowej przez jelita. Może wystąpić niedrożność mechaniczna, gdy pojawiają się przeszkody w jelitach lub niedrożność porażenna, czyli zatrzymanie prawidłowej czynności jelit. Kiedy występuje niedrożność jelit, treść jelitowa i gazy. Stopniowo rozwija się niedrożność porażenna jelit, która prowadzi do zaniku perystaltyki oraz wstrzymania gazów i stolca.