counter customizable free hit

12 Kroków I 12 Tradycji Aa


12 Kroków I 12 Tradycji Aa. Witryna12 kroków AA / 12 Koncepcji AA; 12 Koncepcji AA. Dwanaście Koncepcji Anonimowych Alkoholików dla Służb AA w Polsce . Niniejsza skrócona wersja ”Dwunastu Koncepcji.

12 Kroków I 12 Tradycji Aa Rafał Porzeziński: jestem przekonany, że to Bóg wymyślił Program 12 Kroków

12 Kroków i 12 Tradycji są podstawą programu AA (Anonimowych Alkoholików). Stanowią one zestaw zasad używanych do leczenia alkoholizmu, który jest skuteczny, gdy jest przestrzegany. Pomagają one osobom poszukującym pomocy w wyzwoleniu się od uzależnienia od alkoholu.

Pierwszy krok mówi, że musimy uznać, że sami nie jesteśmy w stanie wyeliminować naszej słabości w stosunku do alkoholu. Musimy przyznać, że alkohol zawładnął naszym życiem i że potrzebujemy pomocy, aby z tego wyjść. Krok drugi zaleca poszukiwanie pomocy od Boga lub siły wyższej w celu wyzwolenia się od nałogu. Krok trzeci polega na przyjęciu pomocy od Boga lub siły wyższej w naszym życiu.

Krok czwarty mówi o przyznaniu się do naszych wad i grzechów, a krok piąty o wyznaniu wszystkiego przed Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Krok szósty mówi o gotowości do uzdrowienia naszych wad i grzechów oraz krok siódmy o proszeniu Boga o uzdrowienie. Krok ósmy polega na sporządzaniu listy osób, którym wyrządziliśmy krzywdę, a krok dziewiąty na zadośćuczynieniu tym osobom.

Krok dziesiąty polega na ciągłym sprawdzaniu siebie i swojego postępowania. Krok jedenasty mówi o proszeniu Boga o jego wolę i mądrość w naszym życiu, a krok dwunasty o dzieleniu się z innymi z tego, czego się nauczyliśmy. 12 Tradycji AA są zestawem zasad, które pomagają grupom Anonimowych Alkoholików w ich działaniu. Są one wykorzystywane w programie AA w celu współdziałania ze sobą i wspierania się w walce z uzależnieniem.

Pierwsza Tradycja mówi o podtrzymywaniu jedności programu AA poprzez zachowanie zgodności z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Tradycja druga mówi o samowystarczalności grup AA, które są finansowane przez ofiary z ich własnych składek. Tradycja trzecia mówi o nieujawnianiu imion i danych osobowych członków AA poza ich własną grupą.

Tradycja czwarta mówi o tym, że wszystkie gru

12 Steps & 12 Traditions of AA read out loud CD1

12 Kroków I 12 Tradycji Aa. This CD has the preface through step 4 on it. Step 1 begins at 8:46, Step 2 at 16:40, Step 3 at 36:01, Step 4 at 51:19

Witryna12 Tradycji AA. W przypadku każdego tłumaczenia, może istnieć więcej niż jedna opcja wyboru określonej frazy, zdania, słowa. Zgodnie z zasadami AA, które sugerują. Witryna12 Kroków AA. Krok Pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne. Krok Drugi. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas.

Rafał Porzeziński: jestem przekonany, że to Bóg wymyślił Program 12 Kroków

Witryna12 Tradycji dla Agnostyków, Ateistów i Wolnomyślicieli. Jeden – Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia. WitrynaDwanaście Kroków AA to zbiór wskazówek duchowych w swej naturze, które jeśli są praktykowane jako droga przez życie, mogą wyeliminować obsesje picia alkoholu i.

WitrynaW swojej książce „12 kroków od dna. Opowieść o trzeźwości osiągniętej dzięki Wspólnocie AA” prezentuje zarówno kroki w dążeniu do trzeźwości, jak i tradycje. Witryna12 Kroków i 12 Tradycji. Mityng na żywo Powrót do listy mityngów. Zobacz wskazówki dojazdu Informacje o mitingu. Niedziela, 06:45 do 08:15 Mityng na żywo; Otwarte. WitrynaWykorzystanie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji w związku z programami, które są wzorowane na AA, ale które dotyczą innych problemów albo używanie ich w.

2. AA 12 & 12 - Step 1

Step One "We admitted we were powerless over alcohol— that our lives had become unmanageable." WHO cares to admit complete defeat? Practically no one, of course. Every natural instinct cries out against the idea of personal powerlessness. It is truly awful to admit that, glass in hand, we have...

KROK 1 /12Kroków i 12 Tradycji/

#Krok 1 #12Kroków #12Tradycji #AA #Alkoholizm #Terapia #Uzależnienie #Wspólnota Czyta Adam, trzeźwy alkoholik

RapPedagog - 12 kroków ft. Rafał Porzeziński, Michał Dębowski [Official Video]

RapPedagog youtu.be/Qwb7GedmzWo ( historia życia powyżej w linku ) to : Dobromir Makowski , mąż , tata , rappedagog w projekcie: rappedagogia.site skierowanym do szkół , domów dziecka , zakładów wychowawczych itp. Więcej o projekcie na : rappedagogia.site to autor książki...

12 Kroków I 12 Tradycji Aa. Witryna12 Kroków, 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA 12 Kroków AA Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywa Dwanaście Kroków zbiorem „zasad duchowych, które stosowane. Witryna12 kroków, tradycji, koncepcji wspólnoty AA; 12 kroków w rysunkach; 12 tradycji – opis krótki; 12 Tradycji w życiu rodziny; Prezentacja – Tradycje w życiu rodziny. Bob.